Vepsä sukunimen taustaa

Eri puolilta Karjalaa kerätty perimätieto kertoo useammasta suullisesta perimästä, että "sille tai tälle paikalle asettui mies Vepsästä taloksi" ja näin

sai talo tai paikka nimekseen Vepsän.

Tällaisia paikkoja löytyy Suomen alueelta (sekä nykyinen että luovutettu alueemme) useita kymmeniä.

Sukujen lähtöalueet

Sotien seurauksena joutui Karjalan heimo laajalti luopumaan maistaan
ja kotiseuduistaan.

Näin joutuivat Vepsätkin lähtemään synnyin-seuduiltaan ja siirtymään
evakoiksi eri puolille Suomea.

Sukujemme pääasialliset
kotipitäjät olivat:

Impilahti, Ruskeala, Kurkijoki, Hiitola, Antrea ja Jääski.

Minne Karjalan väki sitten sijoitettiin?

Perusajatuksena oli se, että kunkin pitäjän väki sijoitetaan samoille seuduille, jolloin mahdollistetaan "pikku-Karjaloiden" syntyminen uusille seuduille.

Ajatus oli, että läheisten yhteys auttaa selviytymään raskaista kohtaloista, kun vertaistuki on lähellä. Samalla luotiin hyvät perustat pitäjäyhdistysten synnylle.